Leden werkgroep Participatie & Samenwerking in de wijk