Bewonersorganisatie Mijn Moerwijk helpt jou als bewoner met...

 • Het beschikbaar stellen van een ruimte voor bijeenkomsten waarbij alle Moerwijkers welkom zijn
 • Het uitwerken en indienen van je ideeën om Moerwijk elke dag een beetje beter te maken
 • Het vinden van de juiste contacten  binnen de gemeente Den Haag of andere organisaties die je vragen kunnen beantwoorden of je ergens mee kunnen helpen
 • Het samenvatten van plannen en besluiten die invloed hebben op Moerwijk, waardoor de informatie makkelijker toegankelijk wordt voor alle inwoners van Moerwijk
 • Het aanvragen en ontvangen van subsidie om een activiteit of evenement te organiseren in Moerwijk
 • Het zoeken naar oplossingen voor problemen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, wonen en leefomgeving

Bewonersorganisatie Mijn Moerwijk behartigt de belangen van Moerwijkers in de gesprekken met...

 • Gemeente Den Haag
 • Samenwerkingsverbanden binnen Moerwijk
 • Samenwerkingsverbanden binnen stadsdeel Escamp
 • Samenwerkingsverbanden binnen Den Haag
 • Woningcorporaties

Bewonersorganisatie Mijn Moerwijk doet dit door...

 • Te praten met de inwoners van Moerwijk om te weten wat er speelt in de verschillende delen van Moerwijk
 • Te praten met de hulpverleners in Moerwijk om te weten wat er speelt
 • Naar bijeenkomsten en vergaderingen van de gemeente Den Haag en andere organisaties te gaan
 • Vragenlijsten te verspreiden onder de inwoners van Moerwijk over belangrijke onderwerpen
 • Activiteiten,  evenementen en initiatieven te ondersteunen waar iedere inwoner van Moerwijk zich voor kan aanmelden
 • Het inhuren van specialisten wanneer we zelf niet voldoende weten over een onderwerp
 • Communicatie via de website, social media, nieuwsbrieven, posters en post